Thực hành lắp đặt mạch điều khiển bơm lọc dầu, bơm dầu các ổ

0
2026

Nằm trong chương trình đào tạo sửa chữa, để hiểu rõ hơn về các mạch điều khiển các bơm nhằm phục vụ cho quá trình học tập cũng như sửa chữa sau này. Trong tuần 35, Nhóm sửa chữa thuộc Phân xưởng Sản xuất tổ chức thảo luận, thực hành lắp ráp mạch điều khiển bơm lọc dầu, bơm dầu các ổ theo đúng thiết kế tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A, thực hiện công tác kiểm tra và chạy thử nghiệm. Qua đó rèn luyện thêm kỹ năng cho các CBCNV trong Phân xưởng để phục vụ công tác sửa chữa sau này.

Đấu nối tại tủ điều khiển

CBCNV đang thực hiện công tác đấu nối

Kiểm tra lại mạch điều khiển

Chia sẻ