Công tác vệ sinh các cửa phai hạ lưu

0
2308

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A chuẩn bị đưa tổ máy 1 vào vận hành nên toàn bộ công nhân viên nhà máy đều nỗ lưc hết mình để đáp ứng kịp tiến độ đề ra. Nhiều hạng mục công trình đã cơ bản hoàn thành. Để đảm bảo cho quá trinh khởi động Tổ máy 1 được an toàn, các CBCNV Phân xưởng Sản xuất đã hỗ trợ các nhà thầu thi công lắp đặt để vệ sinh các phai hạ lưu nhà máy.

Chia sẻ