Bộ Công thương hành động gì để “ngăn” khủng hoảng năng lượng

0
398

Bộ Công thương đưa ra 5 giải pháp chính nhằm đảm bảo cung cấp điện và giao EVN chịu trách nhiệm không để thiếu điện trong mọi tình huống.

EVN chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng đủ điện

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình cung ứng điện trước bối cảnh thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu, nguy cơ thiếu điện không chỉ ở Trung Quốc, Anh, Ấn Độ mà kéo sang nhiều quốc gia khác.

Đồng thời, Bộ này cũng đưa ra các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo cung cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nước cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Bộ Công thương hành động gì để “ngăn” khủng hoảng năng lượng - 1
Bộ Công thương giao EVN xây dựng các đường dây, trạm biến áp để giải tỏa công suất các dự án hiện hữu, nhất là các công trình năng lượng tái tạo

Theo đó, để đảm bảo cung cấp điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo, Bộ Công thương xác định 3 nguyên tắc chính bao gồm: Tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân, trong mọi tình huống không để xảy ra thiếu điện;

Bám sát tăng trưởng nhu cầu điện, tình hình khôi phục và phát triển kinh tế để cập nhật dự báo phụ tải theo các kịch bản phụ tải cơ sở, kịch bản phụ tải phát triển cao trong điều kiện bình thường và điều kiện bất lợi nhất của năm 2022 và các năm tiếp theo để chỉ đạo, điều hành;

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ giữ vai trò chủ đạo, chịu trách nhiệm chính trong đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế – xã hội và các nhu cầu xã hội, không để thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào.

Giải pháp nào?

Căn cứ trên đánh giá về tình hình cung cấp điện trong thời gian tới, Bộ Công thương và EVN đã đưa ra 5 giải pháp chính nhằm đảm bảo cung cấp điện.

Đó là, thực hiện rà soát các dự án điện đang xây dựng và đưa vào vận hành trong giai đoạn 2021-2025, đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng và vận hành các công trình nguồn và lưới điện.

Bộ Công thương dự kiến tổng công suất nguồn mới bổ sung năm 2022 đạt 3.164 MW, bao gồm 1.930 MW nhiệt điện, 1.244 MW thủy điện (trong đó 1.132 MW thủy điện nhỏ).

Bộ này cũng đang chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam dốc toàn lực thúc đẩy dự án nhiệt điện Thái Bình 2 (1.200 MW) phấn đấu hòa lưới điện tổ máy số 1 vào tháng 5/2022.

Rà soát các dự án có khả năng đẩy sớm tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành, cũng là giải pháp chính được Bộ công thương tính đến nhằm bổ sung khả năng cấp điện sớm trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Cụ thể, sẽ rà soát các công trình nguồn và lưới điện đã có trong quy hoạch, kế hoạch, có giải pháp để đẩy sớm tiến độ thực hiện.

Đồng thời, EVN phải nghiên cứu thêm các giải pháp nhằm vận hành an toàn hệ thống điện, nhất là trong điều kiện tỷ lệ nguồn điện năng lượng tái tạo ở mức cao. Trước mắt sẽ rà soát trước các công trình thuộc khu vực miền Bắc để chống thiếu nguồn.

Giải pháp tiếp theo là triển khai xây dựng các đường dây, trạm biến áp giải tỏa công suất các dự án hiện hữu, nhất là các công trình năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, EVN cũng được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết và thực hiện các Hợp đồng nhập khẩu điện từ Trung Quốc, Lào.

Mặt khác, EVN phải triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn vận hành, bao gồm việc chỉ đạo các chủ đầu tư các nhà máy điện đảm bảo công tác quản lý, bảo dưỡng các tổ máy phát điện vận hành an toàn, ổn định; Vận hành an toàn hệ thống lưới điện, đặc biệt là hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc – Nam và hệ thống truyền tải điện…

Đồng thời, xây dựng và đề xuất cơ chế cho chương trình điều chỉnh phụ tải điện (Demand Response), bố trí lịch sửa chữa nguồn điện phù hợp, sử dụng tiết kiệm nguồn nước thủy điện, nâng cao khả dụng các nguồn điện nhất là vào cao điểm mùa khô ở miền Bắc…

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn – Châu Sơn- PTH

Chia sẻ