CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI PXSX GELEX NINH THUẬN.

0
533

Từ giữa tháng 7 năm 2021, một số trường hợp mắc bệnh ở tỉnh, thành phố khác đến/ về tỉnh chưa được kiểm soát, giám sát kịp thời, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xuất hiện ca mắc Covid-19 lây lan cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp UBND tỉnh đã đề ra chỉ thị 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 chỉ thịtriển khai đợt cao điểm phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh đó, Lãnh đạo CN Công ty cũng đã  đưa ra thông báo số 21/2021/TB-PTM ngày 16/7/2021 về việc chủ động ứng phó phòng chống dịch Covid 19 tại các phân xưởng.Thực hiện theo chỉ thị 16 của tỉnh và chỉ đạo của lãnh đạo công ty, Lãnh đạo phân xưởng sản xuất Gelex Ninh Thuận đã triển khai phương án số 01/2021/PA-GLNT  ngày 15/7/2021về việc cách ly toàn nhà máy Gelex Ninh Thuận 15 ngày nhằm chủ động phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên nhà máy và đảm bảo công tác vận hành sản xuất tại nhà máy. Trong đó:

Cách ly tập trung tất cả nhân viên tại nhà máy, trừ một số trường hợp lãnh đạo phân xưởng cho phép cách ly tại nhà.

Chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho nhân viên trong thời gian cách ly tập trung.

Không cho bất cứ ai ra vào nhà máy trong thời gian cách ly trừ trường hợp cấp dưỡng đi mua thực phẩm và các trường hợp đặc biệt khác được lãnh đạo phân xưởng phê duyệt  nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định về  phòng chống dịch.

Tổ chức test nhanh SARS-CoV-2 cho tất cả nhân viên nhà máy và đã có kết quả đều âm tính.

Tự theo dõi sức khỏe; thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Nếu có nghi ngờ phải báo ngay cho lãnh đạo để có biện pháp xử lý kịp thời.

Test nhanh SARS-CoV-2 cho toàn bộ nhân viên nhà máy

Sau thời gian cách ly theo chỉ thị 16, tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục đề ra công văn số 4000/UBND-VXNV ngày 6/8/2021 về việc tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 thêm 7 ngày. Qua đó nhà máy vẫn tiếp tục thực hiện cách ly tập trung tại nhà máy cho đến khi tình hình dịch bệnh tại Tỉnh ổn định.

Trong thời gian cách ly, tất cả nhân viên đều thực hiện tốt công tác cách ly tập trung tại nhà máy. Sức khỏe của toàn bộ nhân viên vẫn đảm bảo, công tác vận hành sản xuất tại nhà máy vẫn thuận lợi. Nhà máy sẽ tiếp tục thực hiện cách ly theo chỉ đạo của địa phương nhằm chủ động phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên nhà máy và đảm bảo công tác vận hành sản xuất tại nhà máy. Góp phần trong công tác ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

 

Kíp 3, PXSX Gelex Ninh Thuận

Chia sẻ