25 C
Đà Nẵng, Việt Nam
Thứ Năm, Tháng Hai 22, 2024
Trang chủ Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đại hội chi bộ Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại...

Chương trình tham quan Miền Tây Sông nước dành cho CBCNV Công ty và...

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV sau một năm nỗ lực, phấn đấu, đóng góp cho công tác vận...

Chương trình tham quan Miền Tây Sông nước dành cho CBCNV Công ty và...

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV sau một năm nỗ lực, phấn đấu, đóng góp cho công tác vận...