25 C
Đà Nẵng, Việt Nam
Thứ Hai, Tháng Tư 15, 2024

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

STT Ngày Tên tài liệu 1 21/03/2022 2 21/03/2022 3 21/03/2022 4 21/03/2022 5 21/03/2022 6 16/03/2022 7 21/03/2022 7.1 21/03/2022 8 21/03/2022 9 21/03/2022 10 21/03/2022 11 21/03/2022 12 21/03/2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 23/4/2021 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm...

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

STT Ngày Tên tài liệu 1 27/04/2021 2 27/04/2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

STT Ngày Tên tài liệu 1 05/04/2021 2 05/04/2021 3 05/04/2021 4 05/04/2021 5 05/04/2021 6 05/04/2021 7 05/04/2021 8 05/04/2021 9 05/04/2021 10 05/04/2021 11 05/04/2021 12 05/04/2021 10.1 Phụ lục sửa đổi điều lệ Công ty 13 05/04/2021

HỘI THẢO TỔNG KẾT, ĐÁNG GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI

  Chiều 16/12, Sở Tài nguyên và Môi rường tỉnh Quảng Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thành phố Đà Nẵng đã...

GELEX ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO HUYỆN NAM TRÀ MY – TỈNH QUẢNG NAM 500...

Ngày 23/11/2020, tại trụ sở Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - huyện Nam Trà My - tỉnh Quảng Nam, đại diện...

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm...

STT Ngày Tên tài liệu 1 13/11/2020 2 23/11/2020

GELEX ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO HUYỆN PHƯỚC SƠN – TỈNH QUẢNG NAM 500 TRIỆU...

Ngày 10/11/2020, tại trụ sở huyện ủy Phước Sơn - tỉnh Quảng Nam, đại diện Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt...

Khai trương Văn Phòng điều hành các dự án tại miền Nam

Phát huy những lợi thế hiện có về việc phát triển kinh doanh thương mại và các dịch vụ kỹ thuật, Chi nhánh Công...

PTM tham dự Hội thảo tham vấn đề án phát triển điện mặt trời...

Vào ngày 15/5/2020, tại Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương TP Đà nẵng đã chủ trì “Hội thảo tham vấn...