Chương trình đào tạo vận hành thực tế tại thiết bị

0
1156

Nhằm mục tiêu tiếp nhận và quản lý vận hành tốt nhà máy thủy điện Sông Bung 4A vào tháng 8/2013, phân xưởng Sản xuất đã tổ chức chương trình đào tạo vận hành thực tế tại thiết bị cho các CBCNV toàn phân xưởng. Theo lịch phân công cụ thể, các chủ chuyên đề và toàn bộ CBCNV phân xưởng nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu trước khi được thao tác vận hành thực tế tại thiết bị.

Trưởng ca Nguyễn Kim Sơn đang hướng dẫn về cụm van Deluge thuộc hệ thống chữa cháy nhà máy máy biến áp.

Kếp quả qua các đợt hướng dẫn thực tế, toàn thể anh em phân xưởng đã nắm bắt được sơ đồ công nghệ và cách thức vận hành thực tế tại các thiết bị, phục vụ tốt cho công tác vận hành nhà máy.

Chia sẻ