Công tác đào tạo nhân viên vận hành Nhà máy thuỷ điện Nậm Lụm 2

0
873

Đối với các nhà máy thuỷ điện, công tác đào tạo đội ngũ nhân lực quản lý vận hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Để đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn – ổn định – kinh tế, đội ngũ CBCNV làm công tác quản lý vận hành phải trải qua quá trình đào tạo kỹ càng về lý thuyết và thực tế tại nhà máy.

Được sự tín nhiệm của Chủ đầu tư công ty cổ phần SCI Lai Châu, ngày 08/11/2020 công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ tiếp nhận 13 học viên đào tạo vận hành NMTĐ.

Công tác đào tạo gồm 2 phần lý thiết và thực tế thiết bị tại nhà máy.

Sau đây là những hình ảnh về công tác đào tạo:

Học viên hăng say lắng nghe người hướng dẫn trình bày bài giảng.

Người hướng dẫn nhiệt tình trong các buổi học tại nhà máy, giải thích cho học viên những điều học viên chưa rõ.

Sau mỗi buổi học các học viên được hệ thống lại những kiến thức mình đã được hướng dẫn và được giải thích những thắc mắc.

Học viên trình bày lại những kiến thức đã được hướng dẫn

Giải thích sơ đồ thiết bị nhất thứ

Học viên được đào tạo lý thiết và được đi thực tế thiết bị tại nhà máy để học viên hiểu rõ hơn về thiết bị.

Học viên được đi thực tế thiết bị tai trạm nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4A

Thực tế thiết bị hệ thống tự dùng DC nhà máy.

Thực tế thiết bị tại gian máy

Thực tế hệ thống nước kỹ thật tại nhà máy.

Trong quá trình học tại nhà máy, học viên có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẩn kiến thức chuyên môn, kết quả cụ thể sẽ được đánh giá trong các buổi kiểm tra sắp đến.

Kíp 03- PXSX SB4A

Chia sẻ