Công tác giao lưu các nhà máy thủy điện cùng dòng sông Bung

0
476

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vận hành an toàn nhà máy, các nhà máy trên cùng dòng sông tổ chức đến thăm quan, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác vận hành.

Trong các buổi giao lưu trao đổi sẽ hiểu nhau hơn, nhằm tăng tình đoàn kết, thuận lợi trong công tác trao đổi thông tin vận hành, xả tràn giữa các Nhà máy trên cùng một dòng sông.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A đến thăm và trao quà cho NMTĐ Sông Bung 4 và giao lưu tất niên cuối năm tại NMTĐ Sông Bung 6.

Sau đây là nhừng hình ảnh về công tác giao lưu.

PXSX SB4A thăm và tặng quà anh em vận hành NMTĐ Sông Bung 4.

NMTĐ Sông Bung 6 thăm và tặng quà anh em vận hành NMTĐ Sông Bung 4A.

Thăm quan NMTĐ Sông Bung 6.

Giao lưu tất niên cuối năm tại NMTĐ Sông Bung 6.

Buổi giao lưu anh em cởi mở cùng hát nhảy múa và chúc mừng một tới năm thành công.

Thăm quan thiết bị tại NMTĐ Sông Bung 6.

Giữ vững được truyền thống, tinh thần đoàn kết giữa các anh em trên dòng sông Bung với nhau và với các đơn vị lân cận là mong muốn chung của tất cả mọi người, nó góp phần vận hành an toàn, hiệu quả cho các Nhà máy và cho Hệ thống điện Quốc gia.

  Kíp 03 – PXSX SB4A

Chia sẻ