Công tác kiểm tra, sát hạch cuối khóa Học viên NMTĐ Nậm Lụm 2

0
864

Theo chương trình đào tạo, trong 02 ngày ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2021 tại nhà máy thủy điện Sông Bung 4A đã thành lập hội đồng thi sát hạch để đánh giá trình độ cũng như khả năng tiếp thu kiến thức chuyên môn sau 03 tháng học tập của các học viện nhà máy thủy điện Nậm Lụm 2.

Với sự có mặt đầy đủ của các thành phần trong hội đồng giám khảo: Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ và đại diện bên Chủ đầu tư là ông Vũ Quốc Hùng và ông Nguyễn Anh Cường, các buổi sát hạch diễn ra nghiêm lúc và hiệu quả.

Thành phần ban giám khảo.

Ngoài kiến thức chuyên môn, nhằm đánh giá một cách trung thực, khách quan, công tâm để làm cơ sở, tiền đề sau này bố trí vị trí công việc phù hợp với khả năng, trình độ của từng của từng người, ban giám khảo đặt ra các câu hỏi tình huống để đánh giá khả năng phân tích của nhân viên.

Ông Vũ Quốc Hùng (chuyên gia) trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của mình.

Hơn 02 ngày kiểm tra, đại diên Chủ đầu tư đánh giá cao quá trình giảng dạy của anh em hướng dẫn, kiến thức của Học viên tiến bộ khá nhiều so với ngày đầu vào đào tạo. Kết quả chính thức sẽ được tổng hợp và công bố sau nhưng nhìn chung là rất tốt.

Hình lưu niệm cùng anh em Học viên.

    Niềm hân hoan rạng ngời thể hiện trên từng khuôn mặt sau buổi kiểm tra cuối khóa học. Từ đây các bạn có thể đêm những kiến thức đã lĩnh hội để góp phần vào công tác vận hành của nhà máy điện Nậm Lum 2 an toàn, hiệu quả sau này.

PXSX SB4A

Chia sẻ