Công tác kiểm tra, sát hạch cuối khóa lớp đào tạo học viên vận hành Trung tâm điều khiển các nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3 và Trung tâm điều khiển các nhà máy điện gió Gelex 1, Gelex 2 và Gelex 3.

0
1036

Theo chương trình đào tạo, trong các ngày 09 đến ngày 11 tháng 04 năm 2021, Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ (đơn vị chủ trì công tác đào tạo) đã thành lập hội đồng thi kiểm tra, sát hạch để đánh giá trình độ cũng như khả năng tiếp thu kiến thức chuyên môn sau 03 tháng học tập của học viên các nhà máy điện gió Hướng Phùng 2, Hướng Phùng 3 và Gelex 1, Gelex 2, Gelex 3. Có gần 20 học viên tham gia kỳ kiểm tra, sát hạch lần này.

Với sự có mặt của nhiều thành phần trong hội đồng giám khảo, trong đó có Lãnh đạo Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ là chủ tịch hội đồng sát hạch, các buổi sát hạch diễn ra nghiêm túc và hiệu quả.

Lãnh đạo công ty trao đổi với học viên trước kiểm tra.

Các học viên sẵn sàng cho kỳ sát hạch.

Ngoài kiến thức chuyên môn, nhằm đánh giá một cách trung thực, khách quan, công tâm để làm cơ sở, tiền đề sau này bố trí vị trí công việc phù hợp với khả năng, trình độ của từng của từng người, ban giám khảo sẽ đặt ra các câu hỏi tình huống và thực tế để đánh giá khả năng phân tích của các học viên.

Các học viên lần lượt bắt đầu phần kiểm tra vấn đáp của mình.

Nhìn chung, các học viên nắm được khá nhiều kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng xử lý tình huống, nhằm phục vụ tốt cho công việc quản lý vận hành sau này.

Đây là cũng là khóa đào tạo thứ 4 sắp ra trường, đánh giá được năng lực đào tạo và niềm tin của các chủ đầu tư đối với Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ.

PXSX SB4A

Chia sẻ