Công tác quan trắc môi trường tại NMTĐ Sông Bung 4A

0
538

Công tác bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất luôn được Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ xem là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Chính vì thế, trong nhiều năm qua, công tác quan trắc môi trường luôn được công ty thực hiện đầy đủ tại NMTĐ Sông Bung 4A. Quan trắc môi trường (quan trắc môi trường xung quanh) là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, đánh giá các tác động xấu đến môi trường và môi trường tác động đến con người . Các hạng mục được quan trắc tại nhà máy bao gồm quan trắc nguồn nước thượng lưu, nước hạ lưu, quan trắc nguồn nước sinh hoạt, nguồn nước thải, quan trắc không khí, quan trắc môi trường điện từ. Các chỉ số này được các chuyên gia từ đơn vị quan trắc phối hợp với CBCNV phụ trách thực hiện đo đạt, lấy mẫu để đem về cơ quan có chức năng xét nghiệm, đánh giá. Việc lấy mẫu, đo đạt được thực hiện chính xác, nhanh chóng ở những vị trí mà chuyên gia đánh giá tại đó ảnh hưởng nhiều nhất đến môi trường.

Chỉ số không khí được lấy mẫu nhiều lần tại nhiều vị trí khác nhau tại nhà máy. Do đặt tính của thủy điện là các tầng âm dưới lòng hồ nên việc lấy mẫu phải thực hiện đúng và đủ tại tất cả các khu vực từ tầng cao nhất đến tầng thấp nhất tại nhà máy. Đặc biệt những tầng sàn mà các chuyên gia đánh giá có tác động lớn đến con người, những tầng sàn mà các CBCNV thường xuyên làm việc thì việc quan trắc được thực hiện kỹ càng hơn.

Công tác quan trắc không khí được thực hiện tại cao trình 87 nhà máy.

Quan trắc môi trường nước là việc vô cùng quan trọng trong công tác quan trắc môi trường xung quanh. Kiểm tra, lấy chỉ số nước tại lòng hồ, nước tại hạ lưu để đánh giá sự tác động đến môi trường nước là việc cấp thiết.

Lấy mẫu nước tại hạ lưu nhà máy được chuyên gia thực hiện kỹ càng.

Đây là một công tác thường niên rất quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng môi trường làm việc và đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất gây ra đối với môi trường. Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A luôn đề cao các hoạt động bảo vệ môi trường và hạn chế mức thấp nhất các tác động của quá trình sản xuất với môi trường xung quanh.

                                                                        Kíp 01- PX sản xuất SB4A

Chia sẻ