Công tác tiếp nhận quản lý vận hành NM Điện mặt trời Gelex Ninh Thuận

0
795
  • Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ (PTM) là đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực trong đó công tác chính vẫn là quản lý vận hành nhà máy điện. Đầu năm 2019, tiếp tục sau công tác đào tạo cho đội ngũ vận hành Nhà máy ĐMT Gelex Ninh Thuận, PTM lại tiếp tục hỗ trợ công tác chuẩn bị sản xuất tại dự án này từ tháng 3 năm 2019. Đây cũng là tiền đề cho việc tiếp nhận quản lý vận hành chính thức Nhà máy Điện Mặt Trời Gelex Ninh Thuận từ đầu tháng 9 năm 2019 cho đơn vị chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex Ninh Thuận.
  • Giai đoạn đầu khi mới tiếp nhận công tác quản lý vận hành Lãnh đạo công ty đã tập trung tổ chức bố trí nhân sự vận hành nòng cốt, cũng như nhân sự các tổ chuyên môn để hỗ trợ sản xuất, cấp dưỡng, bảo vệ …
  • Ngoài ra công tác tiếp nhận chuyển giao công nghệ cũng được chú trọng, PTM đã yêu cầu các đơn vị Tổng thầu cung cấp tài liệu và chuyển giao công nghệ nhằm đảm bảo cho nhân viên vận hành nắm vững các yêu cầu nghiệm ngặt về thiết bị và thao tác vận hành thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả nhất.

Chuyên gia SMA hướng dẫn chuyển giao công nghệ Inverter

Hướng dẫn chuyển giao công nghệ vận hành Máy biến áp và thiết bị trạm 110kV.

Chuyên gia Pin GCL hướng dẫn chuyển giao công nghệ vận hành Pin

Chuyên gia Also hướng dẫn chuyển giao công nghệ vận hành phần mềm

  • Công tác kiểm tra giám sát định kỳ thiết bị đặt biệt được đội ngũ Vận hành tuân thủ đúng quy định nhằm đảm bảo thiết bị luôn làm việc tối ưu.

Nhân viên vận hành kiểm tra tình trạng làm việc của các tấm Pin, giàn Pin

  • Nghiên cứu chế tạo các công dụng cụ, thiết bị phục việc công tác rửa Pin tại nhà máy cũng là mục tiêu hàng đầu được đặt ra.

Chế tạo xe rửa Pin tự chế

Kiểm tra thử nghiệm dụng cụ rửa Pin cầm tay

  • Tăng cường lực lượng bảo vệ nhà máy, sau khi tiếp nhận chính thức công tác quản lý vận hành tại Nhà máy, PTM đã tuyển dụng tăng cường cho lực lượng bảo vệ từ 4 đến 6 người thay phiên nhau để đảm bảo công tác tuần tra, giám sát an ninh trật tự tại Nhà máy.

Nhân sự Bảo vệ tại Nhà máy

PXSX – Gelex Ninh Thuận

Chia sẻ