Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

0
938

Ngày 20/6/2017 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, HĐQT kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu HĐQT cho nhiệm kỳ 2017-2020. Chủ trì Đại hội do ông Phạm Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Công Tấn – Ủy viên Thường trực HĐQT. Thành phần tham dự Đại hội gồm các cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông, với tổng số cổ phần là 99,5%.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự. Theo đó, kết quả các chỉ tiêu đạt được trong năm 2016, sản lượng điện sản xuất: 138,94 Triệu kWh; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch – chủ trì Đại Hội

Các cổ đồng biểu quyết tại cuộc họp

Từ năm 2013 đến 2016, thủy điện Sông Bung 4A phải đón nhận thời tiết cực đoan, lượng nước về hồ rất thấp so với trung bình nhiều năm, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, nhiệm vụ vận hành Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A vừa đảm bảo mục tiêu tăng doanh thu tối ưu theo thị trường điện, vừa đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành liên hồ & mục tiêu cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt cho vùng hạ du theo yêu cầu của địa phương là một thách thức rất lớn trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh. Với những khó khăn khách quan trên, qua báo cáo giải trình của ban quản trị công ty, Đại hội đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng điện sản xuất năm 2017: 160 triệu kWh, tổng lợi nhuận trước thuế: 40,5 tỷ đồng.

Ông Phạm Mạnh Hà (người đứng phát biểu) – Chủ tọa đạ hội

Tại Đại hội, Ông Phạm Mạnh Hà – Chủ tịch HĐQT công ty. Giải đáp tất cả các ý kiến của các cổ đông. Các giải trình được tất cả các cổ đông chấp thuận.

Đại hội cũng đã bầu ra 5 thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ HĐQT 2017-2022 gồm các ông: Trần Công Tấn, Phạm Mạnh Hà, Nguyễn Công Hùng, Tào Minh Dương, Nguyễn Trâm.

Ông Hồ Công Năm (thứ 3 từ phải qua)– Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng cho 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Thứ tự từ phải qua trái: Ông Nguyễn Trâm, Ông Trần Công Tấn, Ông Phạm Mạnh Hà, Ông Tào Minh Dương, Ông Nguyễn Công Hùng

                                                                                                                                                        Văn Sơn- PTH

Chia sẻ