Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

0
347

Ngày 20/4/2022 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT kết thúc nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027, bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì Đại hội do ông Bùi Lê Cao Kế – Chủ tịch HĐQT và ông Trần Công Tấn – Ủy viên Thường trực HĐQT. Thành phần tham dự Đại hội gồm các cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông, với tổng số cổ phần là 96,5%.

Đại hội có sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Trung – Thành viên HĐQT-Tổng giám đốc công ty Cổ phần Gelex Electric, ông Vũ Đức Tùng – Tổng giám đốc công ty TNHH Phát điện Gelex Electric.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội thông qua Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần tham dự. Theo đó, kết quả các chỉ tiêu đạt được trong năm 2021, sản lượng điện sản xuất: 161.866.649 kWh ; Doanh thu thực hiện là 223,53 tỷ đồng, vượt 32,57% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế 50,87 tỷ đồng.

Đoàn Chủ tịch – chủ trì Đại Hội

Các cổ đồng biểu quyết tại cuộc họp

Từ năm 2017 đến 2022, tình hình thủy văn tốt hơn giai đoạn 2013-2016. Sản lượng điện thương phẩm bình quân 05 năm 2017-2021 là 137,07 triệu kWh tăng 52% so với giai đoạn 2013-2016 (90,37triệu kWh).

Đại hội đã thống nhất thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu: Sản lượng điện sản xuất năm 2022: 160.430.289 kWh, tổng lợi nhuận trước thuế: 46,4 tỷ đồng.

Ông Bùi Lê Cao Kế (người đứng phát biểu) – Chủ tọa đạ hội

Tại Đại hội, Ông Bùi Lê Cao Kế – Chủ tịch HĐQT công ty. Giải đáp tất cả các ý kiến của các cổ đông. Các giải trình được tất cả các cổ đông chấp thuận.

Ban giám đốc Công ty luôn định hướng vận hành Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A vừa đảm bảo mục tiêu tăng doanh thu tối ưu theo thị trường điện, vừa đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành liên hồ và mục tiêu cấp nước phục vụ sản xuất sinh hoạt cho vùng hạ du theo yêu cầu của địa phương.

Đại hội cũng đã bầu ra 5 thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ HĐQT 2012-2027 gồm các ông: Trần Công Tấn, Bùi Lê Khoa, Bùi Lê Cao Kế, Nguyễn Thái Sơn, Bà Dương Thị Hồng Vân. Và bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 gồm Ông Nguyễn Việt Thắng, Phạm Tấn Sơn.

Ông Nguyễn Trọng Trung (đầu tiên từ trái qua); Ông Vũ Đức Tùng (đầu tiên từ phải qua) – tặng hoa chúc mừng cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát mới được bầu.

Một số hình ảnh tại đại hội

Ông Bùi Lê Cao Kế – CT HĐQT Trình bày báo cáo tại đại hội

Ông Trần Công Tấn – xin ý kiến cổ đông thông qua các nội dung tại đại hội

 Ông Cáp Kim Sinh- GĐ Công ty trình bày báo cáo tại đại hội

Ông Đặng Thành Vinh – TV HĐQT trình bày tờ trình tại đại hội

Ông Lê Mạnh Toàn – TV HĐQT trình bày tờ trình tại đại hội

Ông Huỳnh Nam – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình tại đại hội

Châu Sơn – PTH

Chia sẻ