Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về ngành điện

0
1083
Stt Tên, số, trích yếu văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng hiệu lực
1 Luật Điện lực Quốc hội 03/12/2004 01/7/2005 Còn hiệu lực
2 Luật Điện lực sửa đổi năm 2012 Quốc hội 20/11/2012 01/7/2013 Còn hiệu lực
3 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Chính phủ 17/10/2013 01/12/2013 Còn hiệu lực
4 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật Điện lực sửa đổi Chính phủ 21/10/2013 10/12/2013 Còn hiệu lực
5 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện Chính phủ 26/02/2014 15/4/2014 Còn hiệu lực
6 Thông tư số 97/2008/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với việc đầu tư phát triển điện ở nông thôn Bộ Tài chính 28/10/2008 26/11/2008 Còn hiệu lực
7 Thông tư số 14/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện Bộ Công thương 15/4/2010 01/6/2010 Còn hiệu lực
8 Thông tư số 03/2012/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 14/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành và quản lý giá truyền tải điện Bộ Công thương 19/01/2012 05/3/2012 Còn hiệu lực
9 Thông tư số 27/2013/TT-BCT quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện Bộ Công thương 31/10/2013 15/12/2013 Còn hiệu lực
10 Thông tư số 30/2013/TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện Bộ Công thương 14/11/2013 25/12/2013 Còn hiệu lực
11 Thông tư số 43/2013/TT-BCT quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Bộ Công thương 31/12/2013 15/02/2014 Còn hiệu lực
12 Thông tư số 15/2014/TT-BCT quy định về mua, bán công suất phản kháng Bộ Công thương 28/5/2014 10/12/2014 Còn hiệu lực
13 Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện Bộ Công thương 29/5/2014 01/6/2014 Còn hiệu lực
14 Thông tư số 19/2014/TT-BCT về mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt Bộ Công thương 18/6/2014 05/8/2014 Còn hiệu lực
15 Thông tư số 25/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định mức chi phí ngưng và cấp điện trở lại Bộ Công thương 06/8/2014 25/9/2014 Còn hiệu lực
16 Thông tư số 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện Bộ Công thương 02/10/2014 18/11/2014 Còn hiệu lực
17 Thông tư số 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia Bộ Công thương 05/11/2014 24/12/2014 Còn hiệu lực
  18 Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện Bộ Công thương 19/12/2014 03/02/2015 Còn hiệu lực
19 Thông tư số 30/2015/TT-BCT quy định phương pháp xác định mức chi phí lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh và quản lý quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy hoạch phát triển thủy điện vừa và nhỏ Bộ Công thương 16/9/2015 02/11/2015 Còn hiệu lực
Chia sẻ