Đào tạo nhân sự – Kiểm tra kiến thức học viên khóa đào tạo

0
647
  • Ngoài công tác quản lý vận hành NMTĐ Sông Bung 4A, lực lượng vận hành còn tham gia đào tạo nhân sự vận  hành cho các nhà máy điện.
  • Quý IV năm 2018, Công ty đã tham gia đào tạo lực lượng vận hành cho NMĐ Mặt trời Gelex Ninh Thuận.
  • Công tác kiểm tra định kỳ, sát hạch kiển thức học viên được đặc biệt chú trọng.

Dặn dò của chủ đầu tư với học viên trước kiểm tra

Gặp gỡ giữa Phụ trách đào tạo với học viên

Công tác kiểm tra khóa học và hướng dẫn của chuyên gia có kinh nghiệm

  • Kết thúc quá trình kiểm tra 8/8 học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ đào tạo. Một số anh em học viên đủ điều kiện sẽ tiếp tục thi Trưởng ca do cấp điều độ A0 tổ chức.

Một số ảnh lưu niệm tại nhà máy sau khi kết thúc khóa đào tạo

Nguyên Đường – PXSX SB4A

Chia sẻ