Đào tạo nhân sự – Tầm quan trọng của kiến tập

0
693
  • Đi đôi với lĩnh vực sản xuất kinh doanh, việc đào tạo nhân lực cho các đơn vị khác là một trong những dịch vụ mà công ty đã Cổ Phần Phú Thạnh Mỹ đã dần khẳng định uy tín của mình về chất lượng đào tạo. Bởi các chương trình đào tạo tại công ty rất đa dạng về nội dung cũng như sát thực với đặt trưng của từng đơn vị.
  • Trong công tác đào tạo, ngoài những kiến thức chuyên môn liên quan trực tiếp đến công việc sau này chúng tôi còn tổ chức những buổi kiến tập tại một số đơn vị đã đi vào hoạt động, có công nghệ tương tự. Qua đó giúp học viên có những trải nghiệm chân thực nhất đối với công việc sau này.
  • Tại khóa đào tạo của Công ty, chúng tôi đã tổ chức một đợt kiến tập cho các học viên nhà máy điện mặt trời Gelex Ninh Thuận đến tham quan NMĐ mặt trời Phong Điền.

Các học viên tìm hiểu hồ sơ sổ sách ghi chép tại NMĐ mặt trời Phong Điền

Tìm hiểu hệ thống điều khiển giám sát tại NMĐ mặt trời Phong Điền

  • Qua mỗi đợt kiến tập này, học viên có thể áp dụng một cách chân thực nhất các kiến thức đã học để từ đó có thể nắm vững hơn và làm chủ được các kiến thức đó.

Tìm hiểu hệ thống pin mặt trời tại NMĐ mặt trời Phong Điền

Tìm hiểu hệ thống chữa cháy bằng nước mặt trời tại NMĐ mặt trời Phong Điền

  • Có thể nhận ra được tầm quan trọng của việc đi kiến tập, nó là cơ hội để Học viên có nhận biết được những kiến thức đã học, nhận biết được những lỗ hổng, thiếu sót trong việc áp dụng kiến thức đơn thuần vào thực tiễn.

Quang Long – PXSX SB4A

Chia sẻ