ĐÀO TẠO TRỰC CA VẬN HÀNH THỰC TẾ CHO HỌC VIÊN

0
751

Người xưa có câu “học đi đôi với hành”, đây là phương pháp học được áp dụng từ thời xa xưa cho đến ngày nay. Ngày 21 tháng 02 năm 2021 PXSX NM ĐMT Gelex tiếp nhận và đào tạo các học viên hai nhà máy điện gió Gelex và Hướng Phùng. Sau thời gian đào tạo lý thuyết PXSX NM ĐMT Gelex đã bố trí cho các học viên đi ca trực thực tế để áp dụng các kiến thức đã học vào công việc vận hành và làm quen với môi trường làm việc của một nhân viên vận hành nhà máy điện.

Việc đi ca trực thực tế cho các học viên được PXSX NM ĐMT Gelex chuẩn bị một cách chu đáo cho các học viên, các học viên sẽ được hướng dẫn các phần mềm điều khiển cũng như cách thao tác các thiết bị của một trạm điện.

Các học viên được hướng dẫn phần mềm điều khiển và hiển thị của nhà máy điện.

Các hệ thống điện của một trạm điện đều được hướng dẫn cụ thể cho các học viên, từ phòng trung thế nơi đặt các máy cắt xuất tuyến đến các thiết bị trạm phân phối, hệ thống bơm chữa cháy, vv…. đều được hướng dẫn và đảm bảo an toàn trong công tác hướng dẫn.

Các học viên đang được hướng dẫn thiết bị phòng trung thế.

Hướng dẫn các thiết bị tại sân phân phối.

Hướng dẫn máy bơm chữa cháy cho các học viên.

Bằng những kinh nghiệm vận hành và kiến thức đã có, PXSX NMĐMT Gelex Ninh Thuận đã đào tạo những kiến thức cần thiết nhất cho các học viên, giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản và vận hành thực tế của một nhân viên vận hành nhà máy điện.

Kíp 1_ PXSX Gelex Ninh Thuận.

Chia sẻ