Diễn tập phòng chống lụt bão năm 2020 tại NMTĐ Sông Bung 4A

0
779
  • Công tác diễn tập phòng chống lụt bão là công tác định kỳ hằng năm của nhà máy thủy điện Sông Bung 4A. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão (PCLB) cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong nhà máy thủy điện Sông Bung 4A, nâng cao nhận thức, vai trò, tránh nhiệm, bổ sung thêm kiến thức và kĩ năng ứng biến với sự biến đổi bất thường của mùa mưa năm 2020.
  • Sáng ngày 06/08/2020 nhà máy thủy điện Sông Bung 4A tiến hành diễn tập phòng chống lụt bão dưới sự chủ trì và giám sát của ông Cáp Kim Sinh (Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty), cùng tất cả nhân viên Phân xưởng sản xuất Sông Bung 4A, Phòng kỹ thuật.
  • Đợt diễn tập ngoài các tình huống được giả định sẵn theo kế hoạch còn có các nội dung ứng biến nhanh để đảm bảo sự linh hoạt, khả năng xử lí tình huống của các cán bộ tham gia diễn tập.
  • Cũng trong đợt diễn tập này nhà máy Sông Bung 4A cũng thực hiện mở các cửa van cung thực tế ở độ mở nhỏ để đảm bảo quá trình hoạt động của thiết bị trước mùa mưa bão.
  • Một số hình ảnh trong buổi diễn tập:

Thao tác giả định nâng/hạ cửa van cung

Kiểm tra, khởi động máy phát Diezen

Thực hiện chuyển đổi tự dùng khi sự cố nguồn

Phản ứng tình huống khi có sự cố xảy ra

Thao tác giả định thay thế thiết bị bị sự cố

Nâng/hạ thực tế cửa van cung ở độ mở nhỏ để kiểm tra

  • Sau buổi diễn tập, Trưởng ban PCTT và TKCN công ty cùng toàn thể CBCNV tham gia diễn tập tổ chức họp rút kinh nghiệm và đưa ra kết luận: Buổi diễn tập có cơ sở vật chất chuẩn bị đầy đủ, chi tiết, đáp ứng được yêu cầu diễn tập. Các cửa van cung nâng/hạ bình thường đáp ứng được yêu cầu trước mùa mưa lão. Mỗi CBCNV tham gia diễn tập nghiêm túc, thực hiện tốt các tình huống trong kế hoạch diễn tập cũng như các tình huống giả định khác trong phản ứng nhanh.
  • Công tác phòng chống lụt bão, vận hành hồ đập trong mùa mưa bão 2020 của nhà máy thủy điện Sông Bung 4A đã sẵn sàng.

Hữu Nghĩa – PXSX SB4A

Chia sẻ