Gần 270 tấn vật tư thiết bị đến Công trình an toàn

0
1003

Nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ lắp đặt tổ máy số 2 của nhà máy thủy điện Sông Bung 4A, 267 tấn hàng gồm rotor, stator và các vật tư thiết bị đi kèm, thuộc những lô hàng cuối cùng của nhà máy, đã đến công trình vào ngày 03/7/2013.

Lô hàng VTTB trên đường vận chuyển

Để thực hiện vận chuyển lô hàng siêu trường siêu trọng này an toàn từ cảng Đà Nẵng đến Công trình thủy điện Sông Bung 4A, Phòng Vật tư – Đối ngoại tiến hành các khâu kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc chặt chẽ và nghiêm ngặt. Hiện lô hàng đang ở vị trí tập kết phù hợp, sẵn sàng cho công tác lắp đặt và thử nghiệm, theo tiến độ mà Ban Điều hành dự án đã lập.

Chia sẻ