Gelex Electric được chấp thuận đăng ký giao dịch 300 triệu cổ phiếu trên Upcom

0
568

Gelex Electric là công ty con quản lý mảng sản xuất, kinh doanh về lĩnh vực thiết bị điện của Gelex.

Sở GDCK Hà Nội vừa chấp thuận cho CTCP Thiết bị điện Gelex (Gelex Electric) được đăng ký giao dịch 300 triệu cổ phiếu tại Upcom với mã chứng khoán GEE. Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch 3.000 tỷ đồng. Gelex Electric có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định.

Về lịch sử hình thành, Gelex Electric tiền thân là Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện do Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (nay là CTCP Tập đoàn Gelex) sở hữu 100% vốn, được thành lập vào ngày 29/8/2016 với mục đích sản xuất kinh doanh các thiết bị đo điện.

Năm 2018 Gelex tiến hành tái cấu trúc Tập đoàn, trong đó bao gồm việc đưa công ty thành công ty nắm giữ và quản lý phần vốn góp của Gelex tại các công ty sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị điện. Năm 2020 công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần, đổi tên thành CTCP Thiết bị điện Gelex. Hiện Gelex Electric đang là công ty mẹ sở hữu trực tiếp 6 công ty con sản xuất trong lĩnh vực thiết bị điện, bao gồm Dây cáp điện (CADIVI), Điện cơ Hà Nội (HEM), Thiết bị điện (THIBIDI), Thiết bị đo điện (EMIC), Dây đồng Việt Nam CFT (CFT) và Phát điện Gelex.

Về cơ cấu cổ đông, hiện Gelex Electric đã tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, tương ứng 300 triệu cổ phiếu đăng ký giao dịch với 104 cổ đông. Trong số đó có 24.004.400 cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng – là cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông chiến lược. Gelex Electric có 2 cổ đông chiến lược là CTCP Máy tính và truyền thông – điều khiển 3C (16,5 triệu cổ phiếu) và CTCP GVI (7,5 triệu cổ phiếu) – số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường tháng 8/2021; số còn lại là của các cổ đông sáng lập (bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm) là ông Phạm Minh Hiếu và bà Tống Thị Phương Dung.

Tính đến 22/11/2021 Gelex Electric có 2 cổ đông lớn sở hữu 85,5% vốn điều lệ công ty, trong đó công ty mẹ – Tập đoàn Gelex sở hữu 80% vốn và cổ đông chiến lược – CTCP Máy tính và truyền thông – điều khiển 3C sở hữu 5,5% vốn.

Gelex Electric được chấp thuận đăng ký giao dịch 300 triệu cổ phiếu trên Upcom - Ảnh 1.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2020 đạt 16.072 tỷ đồng, tăng trưởng 27,1% so với doanh thu 12.641 tỷ đồng đạt được năm 2019. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt 656 tỷ đồng. Còn năm 2021 doanh thu thuần đạt 18.714 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2020 và lãi sau thuế 655 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Gelex Electric được chấp thuận đăng ký giao dịch 300 triệu cổ phiếu trên Upcom - Ảnh 2.
Nguồn trang web https://cafef.vn.
Chia sẻ