HỘI THẢO TỔNG KẾT, ĐÁNG GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU PHỐI

0
594

 

    Chiều 16/12, Sở Tài nguyên và Môi rường tỉnh Quảng Nam và Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội thảo tổng kết, đánh giá, hiệu quả hoạt động từ năm 2017-2020 và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2021-2025 của Ban Điều phối về quản lý tổng hợp (QLTH) lưu vực Vu Gia – Thu Bồn và Vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng.

 

Quang cảnh hội thảo

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phó giám đốc Sở TNMT tỉnh Quảng Nam và Ông Võ Nguyên Chương – Phó giám đốc Sở TNMT thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì hội thảo.

Theo báo cáo tại hội thảo, giai đoạn 2017-2020, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đều thống nhất kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Vu gia- Thu bồn được chính phủ ban hành tại quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7/9/2015 và đã được chính phủ ban hành quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 thay thế cho quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7/9/2015.

Ngoài ra, hai tỉnh cũng đã thiết lập thể chế và đối thoại định kỳ liên tỉnh; tăng cường quan trắc, giám sát chất lượng môi trường phục vụ công tác phối hợp liên vùng; Tăng cường, nâng cao kiến thức, nhận thức để đáp ứng các yêu cầu thực hiện QLTH lưu vực Sông và vùng bờ.

Các hoạt động này nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo hai địa phương; Sự phối hợp tích cực của một số Sở, ngành, đơn vị liên quan; Các cơ quan ban ngành thuộc các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức quốc tế như: ISET, CARE, IUCN, PEMSEA.

Định hướng hoạt động năm 2021, tiếp tục đối thoại định kỳ của Ban điều phối và QLTH lưu vực sông và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng, trong đó lồng ghép các nội dung trao đổi kỹ thuật về các giải pháp xâm nhập mặn ở Vĩnh Điện, Hội An và Cầu Đỏ; Đầu tư hai trạm quan trắc tự động môi trường nước…

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các kiến nghị và các giải pháp hiệu quả để chống xâm nhập mặn; vận hành nhà máy thủy điện trên Lưu vực sông Vu gia – Thu bồn hiệu quả vào mùa khô, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt và an ninh năng lượng Quốc Gia.

Châu Sơn – PTH

Chia sẻ