Họp Hội dồng Quản trị quý IV/2021

0
386

Ngày 24/12/2021 tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ tổ chức họp Hội đồng Quản trị Quý IV năm 2021 do ông Bùi Lê Cao Kế – Chủ tịch HĐQT chủ trì. Thành phần tham gia buổi họp gồm các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các lãnh đạo Phòng/Ban liên quan được mời.

Kết quả kinh doanh năm 2021 rất khả quan, sản lượng điện của NMTĐ Sông Bung 4A dự kiến đạt 158.023.835 kWh, vượt 25,74% so với kế hoạch đề ra và tăng 7,97% so với sản lượng điện 2020. Doanh thu tương ứng mang lại dự kiến là 217,89 tỷ đồng, vượt 29,22% so với kế hoạch đề ra cho năm 2021, lợi nhuận tương ứng là 50,17 tỷ đồng.

Tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 đạt 296,08 tỷ đồng, tương đương 114,17% so với kế hoạch đề ra; Tổng chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh là 227,86 tỷ đồng, tương đương 93,12% kế hoạch. Như vậy, trong năm 2021 dự kiến Công ty đạt lợi nhuận là 68,22 tỷ đồng.

Kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2022 của Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A dự kiến đạt 160.430.289 kWh, tương đương 125,7% so với kế hoạch năm 2021 và 101,1% so với ước thực hiện năm 2021.

Tại cuộc họp, Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất bổ nhiệm ông Cáp Kim Sinh – Phó giám đốc Công ty làm Giám đốc Công ty.

Sau đây là hình ảnh của Hội nghị:Ban Giám đốc trình bày báo cáo tại cuộc họp

Ông Cáp Kim Sinh nhận hoa chúc mừng

Châu Sơn-PTH

Chia sẻ