KHẢO SÁT, TƯ VẤN THIẾT KẾ, ĐIỆN ÁP MÁI CÔNG SỞ, TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN TẠI QUẢNG NGÃI

0
820

Việt Nam được xem là một quốc gia có tiềm năng rất lớn về năng lượng mặt trời.Trong những năm gần đây, Chính phủ đã có cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi để tạo điều kiện cho sự phát triển năng lượng tái tạo trong tương lai.Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Được sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Ngãi theo công văn số 3792/UBND-CNXD ngày 05/7/2019 về việc nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư các dự án điện mặt trời mái nhà của các công sở, trường học, bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ đã tiến hành thực hiện công tác khảo sát điện mặt trời mái nhà trên các cơ sở công tỉnh Quảng Ngãi vào các ngày 04-27/10/2019 và tư vấn, thiết kế cơ sở cho các dự án khả thi

Một số hình ảnh của công tác:

                                                                                                                                                    Trọng Tài – PKT

Chia sẻ