Lắp đặt thiết bị hệ thống kích từ

0
1009

Công tác lắp đặt và thử nghiệm các thiết bị NMTĐ Sông Bung 4A đang đi đến những hạng mục cuối cùng. Một trong các hạng mục đó là lắp đặt buồng góp hệ thống kích từ. Đơn vị Tư vấn giám sát cùng với nhà thầu Indar và đơn vị lắp máy Lilama 45.3 đã tiến hành lắp đặt và thử nghiệm buồng góp hệ thống kích từ. Các thiết bị của hệ thống kích từ đã sẵn sàng để khởi động tổ máy H1.

Hình ảnh lắp đặt buồng góp hệ thống kích từ

Hình ảnh vành góp và chổi than

Hình ảnh tủ điều khiển hệ thống kích từ

Chia sẻ