Ngành Điện lực Việt Nam – lược sử 67 năm xây dựng và phát triển

0
741

Trong mọi hoàn cảnh, ngành Điện lực Việt Nam luôn khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân và góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Truyền thống (21/12/2954 – 21/12/2021), cùng nhìn lại quá trình 67 năm xây dựng và phát triển của ngành Điện lực Việt Nam thông qua một số sự kiện tiêu biểu và công trình điện trọng điểm trong từng giai đoạn.

Theo evn.com.vn (ST: Kíp 1 – PXSX SB4A)

Chia sẻ