Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A vượt kế hoạch sản lượng điện 6 tháng đầu năm

0
468

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban điều hành và sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CBCNV, đến nay các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ cho dự án thủy điện Sông Bung 4A đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

Để chuẩn bị kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm 2022, ngay từ quý 4/2021, Công ty đã huy động các phòng/phân xưởng theo chức năng nhiệm vụ thực hiện xây dựng kế hoạch năm 2022 và trình lên Hội đồng Quản trị phê duyệt. Ngay khi kết thúc nhiệm vụ năm 2021, Ban điều hành công ty đã xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm, do vậy đến nay các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Công ty đều đạt và vượt chỉ tiêu của Công ty giao.

Năm 2022 tính đến thời điểm này, thủy văn hồ chứa thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ bậc trên rất tốt, các hồ chủ động phát điện tăng công suất và sản lượng, điều này giúp Nhà máy Sông Bung 4A có lưu lượng về tốt, tăng công suất phát điện so với cùng kỳ các năm. Lưu lượng về hồ trung bình là 66,95 m3/s, đạt 144% so với trung bình nhiều năm và bằng 150% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời 2 tổ máy vận hành an toàn, ổn định, theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) và tuân thủ nguyên tắc trong Thị trường Bán buôn điện cạnh tranh. Các chỉ tiêu KTKT của Nhà máy đều đạt, vượt kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm (tính đến 24/6), Nhà máy sản xuất được 81,14 triệu kWh, đạt 141% kế hoạch các tháng mùa khô và bằng 51% kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia.

Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A

Đầu năm nay, Nhà máy cũng đảm bảo vận hành xả nước liên tục về hạ du theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn được Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 và Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Sông Bung 4A, góp phần quan trọng vào công tác tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp, phòng chống hạn hán cho hạ du.

Tháng 5 vừa qua, Công ty đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn vận hành hồ đập và phương pháp đánh giá an toàn đập do cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương chủ trì, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ trong công tác quản lý an toàn hồ đập.

Công ty đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng, đảm bảo thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng theo kế hoạch trong tháng 7, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các Tổ máy cũng đã được chuẩn bị.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu bán điện ước đạt được 127,88 tỷ đồng và tổng giá trị thuế, phí Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước là 20,5 tỷ đồng. Song song với hoạt động SXKD, Công ty cũng chú trọng thực hiện công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, trồng và tái sinh rừng, ATVSLĐ, … được đảm bảo.

Tập huấn ATVSLĐ năm 2022 cho CBCNV

Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4A trên Sông Bung thuộc bậc thang hệ thống sông Vũ Gia – Thu Bồn, bao gồm 2 tổ máy với công suất lắp đặt 49 MW, hồ chứa có dung tích hữu ích là 1,58 triệu m3. Công trình nằm trên địa phận thôn Pà Dấu 2 – Thị trấn Thạnh Mỹ – huyện Nam Giang – tỉnh Quảng Nam.

Nhiệm vụ chính của công trình là tạo nguồn phát điện cung cấp cho lưới điện quốc gia với sản lượng trung bình hàng năm 149,59 MWh, là một thành phần bậc thang tạo nguồn nước bổ sung cho khu vực hạ lưu vào mùa kiệt đáp ứng nhu cầu phục vụ nước sinh hoạt, công nghiệp và đẩy mặn, tham gia chống lũ tiểu mãn, giảm lũ đầu vụ cho vùng hạ du.

Phân xưởng sản xuất SB4A

Chia sẻ