PTM tham dự Hội thảo tham vấn đề án phát triển điện mặt trời trên mái nhà thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

0
707

Vào ngày 15/5/2020, tại Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương TP Đà nẵng đã chủ trì “Hội thảo tham vấn Đề án phát triển điện mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN) TP Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035”.

Tham dự Hội thảo có các cơ quan quản lý nhà nước: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế, UBND các quận, huyện, Ban quản lý Khu Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng), các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực điện mặt trời, đơn vị tư vấn.

Quang cảnh Hội thảo tại Trung tâm hành chính Thành phố Đà Nẵng

Tại đây, các đơn vị tham dự lắng nghe đơn vị tư vấn, đại diện Sở Công thương trình bày về nội dung đề án; các cơ chế chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và những chính sách thu hút đầu tư.

Tham dự hội thảo, với kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực năng lượng nói chung và lĩnh vực điện mặt trời nói riêng, PTM đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho Thành phố trong lĩnh vực phát triển điện mặt trời áp mái. Đồng thời, cũng nêu ra những bất cập về pháp lý, những khó khăn đang gặp phải đối các nhà đầu tư khi tham gia đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời áp mái, đặc biệt là trên mái các cơ sở công.

Theo thông tin tại Hội thảo, Đề án phát triển điện mặt trời trên mái nhà đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 có tổng kinh phí thực hiện hơn 425 triệu đồng từ nguồn vốn quy hoạch thuộc vốn đầu tư công. Đề án đặt mục tiêu thu thập, đánh giá, xác định các khu vực có tiềm năng đầu tư xây dựng, xác định quy mô và lộ trình phát triển điện mặt trời trên mái nhà TP. Đà Nẵng giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến tham vấn các cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để hoàn thiện Đề án trước khi trình UBND Thành phố Đà Nẵng phê duyệt.                                                                                                                                                         

           Lính đặc công – BĐH

Chia sẻ