Quyết tâm hoàn thiện Tổ máy H1

0
1165

Nhằm mục tiêu đảm bảo tiến độ lắp đặt Tổ máy H1 của nhà máy thủy điện Sông Bung 4A, với sự nổ lực của tất cả các CBCNV, các chuyên gia từ các nhà thầu cung cấp thiết bị (Tây Ban Nha và Ấn Độ), các đơn vị thi công lắp đặt và thí nghiệm các hạng mục cho tổ máy H1 gần như hoàn thiện. Tất cả các CBCNV, các chuyên gia, công nhân lắp máy 45.3….quyết tâm hoàn thiện tổ máy H1 và chuẩn bị cho việc khởi động tổ máy đúng tiến độ đề ra. 

Chuyên gia TBN đang kiểm tra séc măng Ổ hướng trên Máy phát

Các CBCNV , chuyên gia, công nhân lắp máy 45.3 đang làm việc tại tổ máy H1

Chia sẻ