Tham gia Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

0
624

Ngày 29/4/2021, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 2021 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ trì hội nghị là đồng chí Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương.

Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ, đơn vị Quản lý vận hành NMTĐ Sông Bung 4A thuộc lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn có cử đại biểu về tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đều có đánh giá chung ngành công thương trong năm 2020 mặc dù tình hình thiên tai diến biến rất phức tạp, cực đoan nhưng toàn ngành cơ bản đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm trong công tác PCTT&TKCN. Đặc biệt, đã phối hợp chặt chẽ  trong việc xử lý, khắc phục các sự cố sạt lỡ tại các công trình điện; sửa chữa kịp thời hệ thống lưới điện đảm bảo cấp điện cho công tác PCTT&TKCN, sớm khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế; chỉ đạo, giám sát công tác vận hành các công trình thủy điện tuân thủ các quy trình được duyệt, giảm thiểu thiệt hại cho công trình và vùng hạ du; …

Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu khai mạc đại hội

Tại hội nghị, Bộ Công thương đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương khen thưởng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN năm 2020.

Nhằm khắc phục các tồn tại, triển khai tốt các nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN năm 2021, đồng chí Cao Quốc Hưng yêu cầu:

  • Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác PCTT&TKCN; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng phó thiên tai; rà soát, đề xuất các giải pháp khắc phục các quy định, văn bản QPPL còn bất cập, chưa phù hợp; rà soát, cập nhật các kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai; chủ động, đảm bảo dự trữ lương thực, như yếu phẩm phục vụ công tác PCTT; cần đưa nội dung PCTT vào kế hoách sản xuất tại đơn vị; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý an toàn điện, hành lang lưới điện, an toàn đập, hồ chứa thủy điện; …

                                                                        Kíp 03 – PXSX SB4A

Chia sẻ