Tiếp nhận các học viên NMTĐ Nậm Lụm 2 đến tham gia khóa đào tạo vận hành tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 4A.

0
1212

Ngày 08/11/2020, Công ty CP Phú Thanh Mỹ tiến hành tiếp nhận đào tạo lực lượng vận hành cho NMTĐ Nậm Lụm 2 thuộc công ty cổ phần SCI Lai Châu.

Đây là khóa đào tạo thứ 2 về vận hành mà Nhà máy tiếp nhận, trước đó đã đào tạo cho lượng lượng vận hành cho Nhà máy điện mặt trời Gelex Ninh Thuận.

Công ty CP Phú Thanh Mỹ đã nhận được sự tin tưởng rất lớn từ các Chủ đầu tư khi gởi Học viên vào Công ty đào tạo.

Anh em Học viên vui mừng phấn khởi khi tham gia khóa học.

Các tài liệu đào tạo, giáo trình học tập đã được Nhà máy chuẩn bị đầy đủ trước đó để sẵn sàng cho công việc đào tạo.

Các học viên được trang bị đầy đủ chỗ ăn ở, sinh hoạt vui chơi ngoài giờ cần thiết nên Đại diện Chủ đàu tư và anh em cũng rất yên tâm về khóa học.

Trao đổi giữa các Học viên với Phụ trách đào tạo và đại điện của Chủ đầu tư.

 

Những chia sẽ về kinh nghiệm học tập của người Phụ trách đào tạo.

Ý kiến cảm nhận của học viên khi tham gia khóa học.

Hình lưu niệm tại buổi lễ tiếp nhận.

PXSX SB4A

Chia sẻ